Cynthia Ringeling

 

Ze is op 4 december 1958 geboren in Paramaribo en kwam op jonge leeftijd met haar ouders en zusjes naar Nederland. Na haar studie orthopedagogiek aan de universiteit van Amsterdam ging ze begin jaren tachtig terug naar Suriname om onderzoek te doen naar de redenen van het hoge percentage zittenblijvers in het basisonderwijs.

Na twaalf jaar onderzoek promoveerde ze op de resultaten daarvan. Met het door haar ontwikkelde Community Based Schoolprogram, voorloper van Leri for Life, bewees ze het veel te hoge aantal zittenblijvers drastisch te kunnen verlagen. De basis van deze innovatieve aanpak was Piramide, ontwikkeld door dr. Jef van Kuyk, een succesvol gebleken methode in zowel Nederland als Noord Amerika bij jonge kinderen in achterstandsituaties.

Met Leri for Life maakte ze de vertaalslag naar de leef- en leeromstandigheden in de binnenlanden van Suriname. In 2005 introduceerde ze in zes dorpen het Leri for Life programma Voorschoolse Educatie. Ze toonde aan hoe voorschoolse educatie tot betere schoolprestaties leidt. Het werken met dit Leri for Life programma breidde zich uit naar twaalf dorpen.

Energiek, goedlachs, markant en nog vol levensplannen overleed ze plotseling op 27 juni 2010.


Cynthia Ringeling

Dr. Cynthia Ringeling was born on  the 4th of December 1958 in Surinam’s capital Paramaribo and moved to the Netherlands with her parents and sisters as a young child.

After completing her studies of orthopedagogy at the University of Amsterdam she returned to Suriname in the beginning of the eighties to research the reasons for the high percentage of non-promoted pupils in basic education. After 12 years she acquired a PhD on this subject and developed the Community Based School program, the precursor of Leri for Life.

With this programme it became possible to drastically reduce the much too high amount of repeaters at primary school.

The basis of her innovative programme was Piramide, an educational method which had proved succesful with young diasadvantaged children in the Netherlands and the USA. Piramide was developed by the Dutchman dr. Jef van Kuyk.

With Leri for Life Cynthia focused on the way of life and learning in the tropical Innerlands of Surinam. In 2005 she introduced her Leri for Life Preschool Education Programme in six rural villages and proved how pre-school education leads to better results at school. Her programme was extended to 12 villages.

As an energetic, humorous, striking personality, full of plans for her future, Cynthia Ringeling died suddenly on the 27th of June 2010 at the age of 51.