Financiën

Subsidies van fondsen en sponsoring

NCDO (Nationale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling) heeft in 2005 een financiële (start)bijdrage toegekend van € 30.000,-. Het Amerikaanse Virginia Gildersleeve Fonds heeft voor communicatiemiddelen voor de uitvoering van Leri for Life in de binnenlanden van Suriname $ 5.000,- overgemaakt. Ook zijn er bijdragen ontvangen van organisaties die niet genoemd willen worden en heeft het Surinaamse bedrijfsleven, waaronder bv Staatsolie aangegeven de inzet van het Leri for Life programma’s te ondersteunen.

In de periode februari – augustus 2006 is het eerste deel van het programma in fasen geïntroduceerd in zes dorpen in het binnenland. De NCDO betaalde nog € 20.000,- aan stichting Boa Producties om audiovisueel materiaal te ontwikkelen voor de trainingen die gegeven werden. Deze trainingen werden door de OAS (Organisatie voor Amerikaanse Staten) gefinancierd.

In 2006 heeft Unicef Suriname een financiële ondersteuning gegeven van $11.000,- voor het organiseren van het seminar en trainingen in de dorpen.

In 2008 kreeg Leri for Life van de Nederlandse overheid in het kader van de UTSN gelden € 254.000,- voor de loopperiode van vier jaar.

In 2009 heeft Impulsis een financiële bijdrage gegeven voor het opzetten van de LfL Online Community. Er werd een filmtraining gegeven aan jongeren uit de LfL dorpen om korte filmpjes te maken over hun dorp en de LfL activiteiten aldaar. Deze filmpjes zijn uitgezonden op STVS, een tv station in Suriname en te zien op het you tube kanaal LfL Online Community.

In 2012 hebben het Commijsfonds en leden van de vereniging van vrouwen met een hogere opleiding VVAO, een financiële ondersteuning gegeven voor  het digitaliseren van het LfL Handboek en het realiseren van deze website.

Donateurs

R.Uda en M.Uda-Lede
mw I.H.M. Kensmil
Gerda in’t Veld
J.H. vd Linden
O.C.Tijtel
M.L. Pickering
A.D. Roger

 


Subsidies by Funds and Sponsoring

The NCDO (National Commission for Sustainable Development) gave Foundation Kraktie a start-up grant of 30.000,- euro in 2005.
The American Virginia Gildersleeve Fund remitted $ 5.000,- for means of communication towards the implementation of the Leri for Life Education Method in the tropical Innerlands of Surinam. Money has been received from organizations who wish to remain anonymous.
Trade and Industry in Surinam, e.g. Staatsolie, have stated to support the dedication of the Leri for Life programmes of dr. Cynthia Ringeling.

During the period February-August 2006 the first part of the programme was introduced in phases to six villages in the Innerlands. The NCDO paid 20.000,- euro to the Foundation BOA Productions to develop audiovisual material for the trainings that were offered. These were financed by the OAS (Organization of American States).

In 2006 Unicef Suriname supported a seminar and training in the villages with $ 11.000,-.

In 2008 Leri for Life obtained 254.000,- euro from the Dutch Government in the framework of UTSN-subsidies during a period of 4 years.

In 2009 Impulsis gave a subsidy for setting up the Leri for Life Online Community. Teenagers and young adults from the LfL villages could follow a training in making short films about their village and the Leri for Life activities there. These films have been shown on STVS, a TV station in Surinam and can also be found on the You Tube channel LfL Online Community.

In 2012 the Commijs Fund and members of the Netherlands Association of Women Graduates VVAO gave financial support to digitalize the Leri for Life Handbook and design this website.

Donators:

R.Uda en M.Uda-Lede
mw I.H.M. Kensmil
Gerda in’t Veld
J.H. vd Linden
O.C.Tijtel
M.L. Pickering
A.D. Roger