Leri for Life Handboek

De onderwijsmethode LfL (Leri for Life) bestaat uit diverse programma’s.

Het LfL Handboek bevat het programma Voorschoolse Educatie.

Tussen 2005 en 2011 is dit programma in zes dorpen in de binnenlanden van Suriname ontwikkeld. Het is wetenschappelijk aangetoond door Cynthia Ringeling dat peuters die deelnemen aan dit programma beter presteren op (de basis)school. Dat verlaagt tevens het percentage zittenblijvers.

Het programma richt zich op kansarme en achtergestelde leefgemeenschappen waarbij uitgegaan wordt van de talenten en mogelijkheden van de volwassen om de kinderen tussen 3 en 6 jaar kennis en vaardigheden bij te brengen ter stimulering van hun persoonlijke ontwikkeling.

 

Klik hier om het Leri for Life Handboek te bekijken:

Handboek Leri for Life – Nederlandse versie


Leri for Life Manual

The educational method Leri for Life (LfL) consists of different programmes according to the age group it serves.

The LfL Manual is for pre-school education.

Between 2005 and 2011 this programme has been developed in six villages in the Innerlands of Surinam. Dr. Cynthia Ringeling scientifically proved that toddlers, who follow this programme, do better at school. This fact also reduces the percentage of repeaters.

The programme focusses on underprivileged communities and is based on the available talents and possibilities of the adults to teach their children between 3 and 6 years old the knowledge and skills to stimulate their personal development.

 

Click here to open the Leri for Life Manual.

Manual Leri for Life – English version