Stichting Kraktie

Om steun te kunnen verlenen aan de initiatieven voor Leri for Life vanuit een georganiseerde basis is in 2003 de stichting Kraktie, Surinaams voor kracht, opgericht.

De doelstelling van Kraktie: ‘het opzetten, stimuleren en begeleiden van activiteiten ten behoeve van kinderen in Suriname met focus op de basisontwikkeling van het jonge kind’, werd als volgt in praktijk gebracht:

Kraktie steunde Leri for Life met adviezen, taken op het gebied van organisatie en beheer en het werven van fondsen.

Het Kraktie bestuur bestaat nog steeds uit deskundigen op het gebied van projectmatig werken, financieel beheer, onderwijskundige ontwikkelingen en de Surinaamse cultuur. Op afroep maken de leden van het bestuur gebruik van hun netwerk om expertise beschikbaar te stellen.


Foundation Kraktie

Foundation Kraktie, the Surinam word for Force, was founded as organisation in 2003 to support the initiatives of Leri for Life.

Kraktie’s objective is ‘to set up, stimulate and supervise activities on behalf of children in Surinam with a focus on the basic development of the young child.’

Kraktie gave initial advice how to organise and manage the implementation of the Leri for Life method and helped to acquire funding.

The actual Kraktie Boardmembers still are well informed how to manage financial issues, carry through projects, keep up with educational theories and know the Surinam culture and way of life. Each member taps their own network for the availability of necessary expertise.